درباره ما

Scanning Document | Scanning documents, Web design, Print

موسسه پژوهشی تحقیقاتی EMA24 در سال 1393فعالیت خود را در زمینه پارافریز مقالات ، ترجمه نیتیو مقالات، ترجمه تخصصی مقالات، بررسی سرقت ادبی مقالات ومشاوره پروژه های دانشجویی آغاز کرد. هدف ما در راستای خدمات رسانی بهتر به دانشجویان و محققین می باشد. انتشار مقاله در ژورنال های معتبر به عنوان جزء اجتناب ناپذیر پروسه تحصیل در مقاطع دانشگاهی به شمار می آید. همچنین موفقیت در انتشار و چاپ مقالات علمی یکی از فاکتور های تعیین کننده در ارزیابی فعالیت های تحقیقاتی و طرح های پژوهشی محسوب می گردد.


نظرسنجی